1. WŁAŚCICIEL SERWISU INTERNETOWEGO MARTAMADEIT.PL, ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NALEŻYTEJ OCHRONY DANYCH DOTYCZĄCYCH ODWIEDZAJĄCYCH SERWIS.

   

  ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST MADE IT MARTA KOLASIŃSKA, WILLOWA 9 14-240 SUSZ, ZAREJESTROWANA W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ POD NUMEREM NIP 7441589126

   

  WSZYSTKIE DANE OSOBOWE GROMADZONE SĄ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ I ODPOWIEDNIO CHRONIONE PRZED DOSTĘPEM DO NICH PRZEZ OSOBY DO TEGO NIEUPOWAŻNIONE, PRZETWARZANE SĄ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. 2002 R. NR 101 POZ. 926, ZE ZM.) ORAZ USTAWĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. NR 144, POZ. 1204 Z POŹN. ZM.) R. ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE, SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. NR 100, POZ.1024).

   

  GROMADZONE DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DO PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH WYŁĄCZNIE W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ FIRMY KURIERSKIE I OPERATORÓW POCZTOWYCH, WYKONANIA USŁUG PRZEZ PARTNERÓW HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH, EWIDENCJI DOSTAW, EWIDENCJI PODATKOWYCH, GWARANCJI ORAZ REKLAMACJI.

  DANE OSOBOWE NIE SĄ UDOSTĘPNIANE INNYM PODMIOTOM DLA CELÓW MARKETINGOWYCH.

   

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWUJE I PRZETWARZA NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UMOWY:

   

      IMIĘ I NAZWISKO

      ADRES E-MAIL

      NUMER TELEFONU

      ADRES DOSTAWY (ULICA, NR DOMU, NR MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIASTO, KRAJ)

      W PRZYPADKU FIRM DODATKOWO DANE FIRMY (NAZWA, ADRES, NUMER NIP, NUMER REGON)

   

  DANE ZBIERANE W TRAKCIE KORESPONDENCJI (ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO, TELEFONU, FAKSU, POCZTY E-MAIL ITP.) POMIĘDZY SKLEPEM A KLIENTEM, BĘDĄ WYKORZYSTANE JEDYNIE W CELU ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA LUB REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

   

  KLIENT MA PRAWO DO WGLĄDU ORAZ EDYCJI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, A TAKŻE MOŻLIWOŚĆ SKREŚLENIA Z LISTY KLIENTÓW. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ NIE UDOSTĘPNIAĆ ŻADNYCH DANYCH OSOBOWYCH SWOICH KLIENTÓW, ZARÓWNO DANYCH ADRESOWYCH, JAK I ADRESÓW E-MAIL, W CELACH NIEZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA.

   

  ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WYSYŁANIA KLIENTOM SKLEPU NA PODANY W ZAMÓWIENIU ADRES E-MAIL WIADOMOŚCI INFORMUJĄCYCH O POSTĘPACH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z TYMŻE ZAMÓWIENIEM.

   

  COOKIE POLICY

  NASZA STRONA INTERNETOWA UŻYWA PLIKÓW COOKIES (TZW. CIASTECZKA) W CELACH STATYSTYCZNYCH I FUNKCJONALNYCH. KORZYSTAJĄC Z NIEJ ZGADZASZ SIĘ NA UŻYCIE PLIKÓW COOKIES. KAŻDY MA MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ICH W PRZEGLĄDARCE, DZIĘKI CZEMU NIE BĘDĄ ZBIERANE ŻADNE INFORMACJE.

  CIASTECZKA MOŻNA WYŁĄCZYĆ TU (HTTP://CIASTECZKA.EU/#JAK-WYLACZYC-CIASTECZKA)

   

   

  NEWSLETTER

  WYRAŻENIE ZGODNY PODCZAS REJESTRACJI KONTA W SKLEPIE LUB W PÓŹNIEJSZYM CZASIE NA OTRZYMYWANIE DROGĄ MAILOWĄ BEZPŁATNYCH NEWSLETTERÓW UPRAWNIA SKLEP MARTAMADEIT.PL DO OKRESOWEGO WYSYŁANIA UŻYTKOWNIKOM SERWISU INFORMACJI O NOWOŚCIACH, PROMOCJACH, WYPRZEDAŻACH, KONKURSACH, KOLEKCJACH, WYDARZENIACH LUB KAŻDYCH INNYCH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SKLEPU MARTAMADEIT.PL.

   

  OTRZYMYWANIE NEWSLETTERÓW MOŻNA W KAŻDEJ CHWILI ANULOWAĆ, POPRZEZ WYŁĄCZENIE TEJ FUNKCJI POPRZEZ KLIKNIĘCIE NA LINKU „WYPISZ SIĘ”, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KAŻDORAZOWO PRZESYŁANEJ WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNEJ LUB POPRZEZ WYSŁANIE NA ADRES SKLEPU MAILA Z INFORMACJĄ O REZYGNACJI.